ஆன்மாவின் ஆரோக்கியத்தின் அவசியம்..!!


நமது உடலின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாடும் ஒரு உருப்பின் ஆரோக்கியமான செயல்பாட்டில் அமையும் என்றால் அது இதயத்தின் செயல்பாட்டினை குறிக்கும். அதேபோல நமது வாழ்வும் சிந்தனைகளும் ஆரோக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும் என்றால்    என்ற ஆன்மா ஆரோக்கியமாக இருப்பது அவசியம்.

நமது ஆன்மாவினை சீர்படுத்துவதன் இன்றியமையாத நோக்கம் மற்றும் அதனை எவ்வாறு ஆரோக்கியமாக வைத்துகொள்வது என்பதைக் குறித்து விளக்கிடும் ஜுமுஆ சிறப்புரை.

உரை: மௌலவி. முஹம்மது இஸ்மாயில் இம்தாதி

நாள்: ஜனவரி 26, 2018

@ மஸ்ஜிதுல் இஹ்ஸான், கோவை

இந்த உரையினை கேட்கவும் பதிவிறக்கம் செய்திடவும் கீழுள்ள சுட்டியை சொடுக்கவும்...