இஸ்லாமிய அரசாட்சியின் முன்னுதாரணம்..!!


இன்றைய நாவீனகால அரசியல் சூழலிலும் மாற்றுக்கருத்து கொண்டுள்ளவர்களும் எதிர்பார்த்து இருக்கும் உதாரண அரசாட்சி ஹள்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களின் ஆட்சியே.

இஸ்லாமிய ஆட்சிமுறையின் பிரதிபலிப்பாகவும் அகிலத்தின் ஆட்சியாளர்கள் அனைவருக்கும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்கிய மக்கள் நலம் பேணும், நீதியை நிலைநிறுத்தும், உரிமைகளை பாதுகாக்கும், மத சுதந்திரம் போற்றும் ஆட்சியினை பறந்து விரிந்து கிடந்த நிலப்பரப்பு முழுவதும் வழங்கியவர் ஹள்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள்.

ஹள்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களது ஆட்சியினை எடுத்திக்காட்டாக கொண்டு இன்றைய முஸ்லிம்களின் அரசியல் குறிக்கோள் மற்றும் இஸ்லாமிய ஆட்சிமுறையை நிலைநிறுத்த வேண்டிய இன்றியமையாமையையும் விளக்கும் ஜுமுஅ சிறப்புரை.

ஜுமுஅ சிறப்புரை @ மஸ்ஜிதுல் இஹ்ஸான், கோவை

நாள்: ஜனவரி 15, 2016

உரை: மௌலவி முஹம்மது இஸ்மாயில் இம்தாதி

இந்த உரையை கேட்க்க மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்ய கீழுள்ள லிங்கை சொடுக்கவும்