நோயும் நிவாரணமும்..!! (Video)

மனிதனது வாழ்நாளில் அவனை பாதிக்கும் நோய்களின் தாக்கமும் அதன் நிவாரணம் குறித்த இஸ்லாமியக் கண்ணோட்டம் குறித்த ஜுமுஆ சிறப்புரைகளின் தொகுப்பு.

நாள்: மே 6, 2016

உரை: மௌலவி முஹம்மது இஸ்மாயில் இம்தாதி

இந்த உரையை கானொளியில் காண (YouTube) கீழுள்ள லிங்கினை சொடுக்கவும்: